Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad È. lesy

děláme svět lepším

Dotace na kotel

S námi je to jednoduché


Zpìtné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad È. lesy

131. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 19. 3. 2017 od 9 do 13 hod.

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »


Kotlíkové dotace 2015 - 2020 (Prioritní osa 2.1. – výzva č. 16)


Pozor! : ESEL TECHNOLOGIES s.r.o., která má 100% úspěšnost při vyřízení Kotlíkových dotací, vyřizuje Kotlíkové dotace jen zákazníkům, kteří si nechali nainstalovat kotel Guntamatic, Benekov, Ponast, Licotherm a Verner od ní. Tyto kotle instalujeme v rámci celé České republiky. Dotace vyřizujeme také v rámci celé České republiky a pro naše zákazníky ZDARMA.

Proč byste neměli otálet s výměnou starého kotle se můžete dočíst v tomto článku, který se věnuje kontrolám kotlů v domácnostech, které jsou již od roku 2016 povinné. Provedení výměny kotle v rámci Kotlíkových dotací s naší firmou, vám může ušetřit každoroční placení pokut ve výši 20.000 - 50.000,- Kč za provozování nevyhovujícího kotle.

Výše podpory

Zdroj Uznatelné náklady Z toho výše podpory Zvýhodněné obce Celkem v % Celkem max. v Kč
           
Kotel výhradně na uhlí 150.000 Kč 70 % +5% 75% 112.500 Kč

Kombinovaný kotel
uhlí + biomasa

150.000 Kč 75 % +5% 80% 120.000 Kč
Kotle výhradně na biomasu 150.000 Kč 80 % +5% 85% 127.500 Kč

 

O programu

Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 000 kotlů po celé České republice, protože od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

od roku 2014 platí, že na český trh mohou být uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší.
Následně od roku 2018 to budou již jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.
Po roce 2020 již emisní třídy nebudou a nahradí je jednotné požadavky na Ekodesign.

Novela Zákona o ochraně ovzduší, která se právě novelizuje, zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech - plánováno od roku 2016. V případě nevyhovujícího stavu, bude majitel nemovitosti pokutován.

 

Jak získat dotaci s naší společností ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.

 • Vyberte si některý ze schválených kotlů Guntamatic, Benekov, LicothermPonast, Verner, které instaluje naše společnost ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.
 • Zadejte poptávku na našich stránkách pro kotle Guntamatic, Benekov, LicothermPonast nebo Verner popř. zavolejte na tel.číslo 777 283 009 nebo napište na email info@estech.cz,
 • Počkejte na kontakt našeho poradce, který vás navštíví a projedná s vámi možnosti získání dotace, instalace kotle a provede nutnou fotodokumentaci dle požadavků SFŽP,
 • Po návštěvě našeho poradce získáte cenovou nabídku na realizaci výměny kotle s dotací ve výši max. 127 500 Kč,
 • V případě, že se rozhodnete pro realizaci s naší společností, pošlete na email info@estech.cz podepsanou nabídku,
 • Po jejím přijetí vám vystavíme zálohovou fakturu na 70% ceny zakázky a po přijetí platby bude stanoven termín realizace,
 • Ve stanovený den realizace dovezeme kotel a ostatní objednané komponenety k vám do kotelny a provedeme instalaci, zátop a předání zakázky, vč. pořízení nové fotodokumentace, kterou požaduje SFŽP.
 • Odvezeme starý kotel a provedeme jeho likvidaci dle pokynů SFŽP.
 • Vystavíme vám konečnou fakturu, po jejimž zaplacení vypracujeme veškerou dokumentaci k zakázce a k získání dotace dle požadavku SFŽP
 • Dotaci za vás vyřídíme v rámci všech 14 krajů ČR!

 

Co byste měli také vědět

 • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech, tj. objekt, který má v Listu vlastnictví uvedeno, že se jedná o rodinný dům nebo objekt k bydlení  (nelze na rekreační objekty, objekty pro podnikání, nezkolaudované domy atd.) nebo v bytových domech ve kterých se nachází maximálně 3 bytové jednotky. V případě, že má dům 2 nebo 3 bytové jednotky a 2 - 3 kotle, lze měnit i jen jeden kotel.
 • Podporována je jen výměna stávajících kotlů na tuhá paliva 1., 2. a 3. emisní třídy s ručním přikládáním. Pokud v současnosti již vlastníte nějaký automatický kotel s podáváním paliva o dotaci nemůžete žádat. Program také nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí.
 • Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
 • Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C dle PENB, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření. Pokud víte, že váš dům nesplňuje Energetickou třídu C dle PENB, není potřeba nechávat PENB vyhotovit.
 • Kotle na uhlí a biomasu, kotle na biomasu mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři, kteří disponují Osvědčením o získání profesní kvalifikace pro instalaci kotlů na biomasu. V opačném případě dotace nebude uznána a vystavujete se nebezpečí pokuty, neboť kotle na biomasu mohou od 1.7.2015 instalovat jen a pouze držitelé profesní kvalifikace.
 • Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 000 Kč. V případě že bydlíte v obci zde uvedené, máte nárok na dalších 5%. 
 • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015. Pokud tedy máte instalován kotel splňující podmínky dotací od naší společnosti ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. již po 15.7.2015, můžeme Vám dotaci "dovyřídit".
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.
 • Podporované tepelné zdroje jsou uvedeny v závazném seznamu vedeném SFŽP.
 • Žádat o dotaci je možno na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany (předpoklad po 1.12.2015).
 • Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu). Seznam těchto oblastí je zde. Veškeré kotle musí splňovat podmínky Směrnice o Ekodesignu, tedy laicky řečeno musí splňovat parametry min. 5. emisní třídy s několika dalšími zpřísněními.

 

Na co dostanete dotaci

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty, pořízení PENB
 • projektová dokumentace
 • Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 000 Kč (tj. maximální výše dotace 127 500 Kč při max. procentu dotace 85 %). Podporovaná zařízení jsou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP.

Poznámka: 

 • Kotle s ručním přikládáním mohou být instalovány pouze se současným využitím akumulační nádrže o min. objemu 55 l / kW instalovaného výkonu kotle. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.
 • Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou kotle na pevná paliva.

 

Požadavky na energetickou třídu rodinného domu

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikro-energetická opatření. Procento dotace na mikro-energetická opatření je stejné jako u příslušního typu kotle, nejvýše však do částky 20 000 Kč, která je součástí max. celkových nákladů 150 000 Kč. Když se občan rozhodne pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Z něj získá prostředky na zateplení a kotlíková dotace mu pak pomůže s modernizací vytápění. S určením nejvhodnějších opatření občanům pomůže energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy – např. novou otopnou soustavu, vyvložkování komína. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace. Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit (přesné znění podmínek pro jednotlivé kraje bude známo po 30.9.2015)

 

Seznam opatření na snížení energetické náročnosti budovy

Číslo opatření  Typ opatření
   
1 Zateplení střechy nebo půdních prostor
2 Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3 Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5 Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6 Dílčí výměna oken
7 Výměna vstupních a balkonových dveří
8 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9 Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 

Orientační počty dotovaných kotlů v jednotlivých krajích

Údaje platné pro 16. výzvu PO 2.1.

Kraj Počet dotovaných kotlů
Středočeský kraj 3460
Moravskoslezský kraj 3120
Jihočeský kraj 2020
Kraj Vysočina 1600
Plzeňský kraj 1540
Kralovehradecký kraj 1340
Pardubický kraj 1180
Olomoucký kraj 1140
Ústecký kraj 1080
Zlínský kraj 1080
Liberecký kraj 940
Jihomoravský kraj 900
Karlovarský kraj 440
Praha 160

 

Rozpis částek o které kraje požádaly SFŽP k 30.9. 2015

Kraj Celkem požádáno o Kč
Středočeský kraj 517 800 000
Moravskoslezský kraj 469 200 000
Jihočeský kraj 303 000 000
Kraj Vysočina 238 800 000
Plzeňský kraj 231 000 000
Královehradecký kraj 200 000 000
Pardubický kraj 178 000 000
Olomoucký kraj 172 200 000
Ústecký kraj 162 000 000
Zlínský kraj 160 500 000
Liberecký kraj 140 400 000
Jihomoravský kraj 135 600 000
Karlovarský kraj 67 200 000
Hlavní město Praha není známo
Celkem 2 975 700 000

 

Přehled odkdy jednotlivé kraje akceptují uznatelné náklady

Kraj Uznatelné náklady od
Středočeský kraj  15. 7. 2015
Moravskoslezský kraj 15. 7. 2015
Jihočeský kraj 15. 7. 2015
Kraj Vysočina od vyhlášení výzvy
Plzeňský kraj 15. 7. 2015
Královehradecký kraj 15. 7. 2015
Pardubický kraj 15. 7. 2015
Olomoucký kraj 15. 7. 2015
Ústecký kraj 15. 7. 2015
Zlínský kraj 15. 7. 2015
Liberecký kraj 15. 7. 2015
Jihomoravský kraj od vyhlášení výzvy
Karlovarský kraj 15. 7. 2015
Hlavní město Praha 15. 7. 2015

 

Předpokládáný termín vyhlášení výzvy

Kraj Termín příjmu žádosti
1. kolo
Termín příjmu žádosti
2. kolo
Středočeský kraj 1.etapa příjmu ukončena  
Moravskoslezský kraj 1. etapa příjmu ukončena  
Jihočeský kraj 1. etapa příjmu ukončena cca rok 2018
Kraj Vysočina 1.etapa příjmu ukončena cca polovina roku 2017
Plzeňský kraj 1. etapa příjmu ukončena  od 19. 9. 2016
Královehradecký kraj 1. etapa příjmu ukončena 2. etapa příjmu ukončena
Pardubický kraj 1. etapa příjmu ukončena od 3. 10. 2016  
Olomoucký kraj 1. etapa příjmu ukončena  
Ústecký kraj 1. etapa příjmu ukončena  
Zlínský kraj 1. etapa příjmu ukončena  
Liberecký kraj 1. etapa příjmu ukončena žádosti se přijímají do zásobníku
Jihomoravský kraj 1. etapa příjmu ukončena  od 1.11.2016
Karlovarský kraj 1. etapa příjmu ukončena   
Hlavní město Praha 21.3.2016  

 

Webové stránky jednotlivých krajů ke Kotlíkovým dotacím

Kraj Odkaz na webovou stránku
Středočeský kraj Kotlíková dotace v Středočeském kraji
Moravskoslezský kraj Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji
Jihočeský kraj Kotlíková dotace v Jihočeském kraji
Kraj Vysočina Kotlíková dotace v Kraji Vysočina
Plzeňský kraj Kotlíková dotace v Plzeňském kraji
Královehradecký kraj Kotlíková dotace v Kralovehradeckém kraji
Pardubický kraj Kotlíková dotace v Pardubickém kraji
Olomoucký kraj Kotlíková dotace v Olomouckém kraji
Ústecký kraj Kotlíková dotace v Ústeckém kraji
Zlínský kraj Kotlíková dotace v Zlínském kraji
Liberecký kraj Kotlíková dotace v Libereckém kraji
Jihomoravský kraj Kotlíková dotace v Jihomoravském kraji
Karlovarský kraj Kotlíková dotace v Karlovarském kraji
Hlavní město Praha Kotlíková dotace pro Hlavní město Praha

 

Odkazy

 

Ke stažení 

Aktualizováno 24.1.2016

Jihočeský kraj

 

Jihomoravský kraj

 

Královehradecký kraj

 

Liberecký kraj

 

Moravskoslezský kraj

 

Olomoucký kraj

 

Pardubický kraj

 

Plzeňský kraj

 

Středočeský kraj

 

Ústecký kraj

 

Vysočina

 

Zlínský kraj

 

 


copyright © esel – 2008